การพยาบาลแบบประคับประคอง       ในศูนย์กรุณาพีร์คำทอน

pc.png
278589.jpg
278789_edited.jpg

การพยาบาลในICU COVID-19

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

การพยาบาลใน ARI CLINIC

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

การพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

การพยาบาลเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว          ที่ถูกกระทำรุณแรงในศูนย์พึ่งได้(OSCC)    

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับรังสีรักษา          ในบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Picture3
press to zoom
บ้านพัก
press to zoom
Picture1
press to zoom
Picture2
press to zoom
Picture1
press to zoom
Picture5
press to zoom
1/1

A New Kind

Of Agency.